Information om ATC och GSM-R


Förarbordet i en rälsbuss med ATC-panel och telefonterminal.

SMoKs policy är att vi vill kunna visa upp våra fordon och genomföra resor på alla linjer
 i Sverige där det är tekniskt möjligt.  För att kunna göra detta måste Vi uppfylla samma
 krav som alla andra operatörer.  För vår del innebär detta att Vi utrustat ett antal fordon med ATC (Automatic Train Control).
De fordon som har ATC är YBo7 1177, YBo6 1116, Yoa2 137-138 samt YBoa6 960. Målet är att YSo6 1171 och UBFo6ye 1997 skall få det i sinom tid.

 

 

 

 

 

Sidan uppdaterades senast 05-06-2016