Tidningen
Motorvagnen
 

 
 

 

 


 

     

Bli medlem i Svenska Motorvagnsklubben!
 

Vad vore en förening utan sina medlemmar? Har du järnvägar och det som rullar på dem som hobby? Gillar du att resa?
Är du intresserad av teknik och fordonshistoria? Tveka då inte på att bli medlem i SMoK!

Som medlem får du en rad fördelar:

  • Medlemstidningen MOTORVAGNEN - som främjar intresset för motorvagnar. Intressanta reportage och nyheter
    både från Sverige och världen. Den speglar föreningens verksamhet och bjuder på en avkopplande läsning.

  • Rabatt på våra resor.

  • Genom ditt medlemskap bidrar du till att vi kan bevara en del av svensk trafikhistoria och hålla den rullande in i framtiden.
     

Vill du aktivt hjälpa till i föreningen är vi ytterst tacksamma. Vi har alltid ett behov av personer som kan bidra med
sin energi. Vi utlovar många glädjefyllda stunder, en mer meningsfull fritid och ger dig möjligheten att få många spännande erfarenheter. För mer information, hör av dig till styrelsen

SÅ HÄR ENKELT ÄR DET

Du blir medlem i Svenska Motorvagnsklubben genom att betala in medlemsavgiften på 350 kr till föreningens plusgirokonto 439 27 37-5. Vänlingen uppge namn, adress och telefonnummer vid inbetalning. 

Har Du varit medlem tidigare och vill bli detta igen, så är vi tacksamma om du skriver ordet "Återinträde" när du
betalar in avgiften; då letar vi fram ditt gamla medlemsnummer.
 

RABATTER FÖR BARN/UNGDOMAR OCH ANHÖRIGA

Barn/ungdomar under 26 år betalar endast 175 kr för 2019.

Om det redan finns en fullbetalande medlem i familjen kan man bli anhörigmedlem med eget medlemsnummer, däremot får man dela på tidningen. Detta medlemskap kostar även det 175 kr för 2019.

PayPal

På prov kan DU betala via PayPal.
OBS Paypals avgift, 13 SEK läggs på direkt på priset och är inkluderad i beloppet 363 resp. 188 kr.

Medlemsavgift

 

Har du några frågor angående medlemskap i SMoK? Kontakta oss här.

Varmt välkommen som medlem i föreningen! Hoppas vi ses snart!

 


 

Sidan uppdaterades senast 17-04-2019