Till minne av X21

Kort historik om X21:

På uppdrag av TGOJ(Trafikaktiebolaget Grängesberg-Oxelösunds Järnvägar) började rälsbusstillverkaren Hilding Carlsson i mitten av 1950-talet skissa på en elmotorvagn med flera delar. Resultatet blev tre fyrdelade motorvagnar(littera Yoa 104, senare X20) och tio tvådelade tågsätt(littera Yoa 202, senare X21), levererade till TGOJ 1956-1959. Tågens elutrustning kom som vanligt ifrån Asea.

Alla tågsätt var multipelkörbara med varandra och de sattes i trafik på TGOJ:s linjer i Bergslagen samt närliggande SJ-linjer i Mälardalen. Motorvagnarna var liksom de flesta av TGOJ:s fordon placerade i Eskilstuna.

Under 1980-talet byggdes fyra av X21-motorvagnarna om med ny inredning och flera sittplatser i första klass. Dessa littererades om till X22. En X22 hade 16 sittplatser i första klass och 56 sittplatser i andra klass, mot 8 respektive 67 i X21.

Motorvagnarna gick i TGOJ:s trafik fram till 1989. Detta år överfördes X21 – och X22-motorvagnarna i praktiken till SJ som en följd av att SJ tog över ägandet av TGOJ, men tågen fortsatte att vara registrerade hos TGOJ.

Från början hade motorvagnarna liksom TGOJ:s andra fordon en färgsättning i två gröna nyanser. Färgen och formen gav tågen smeknamnet kålmaskar. I slutet av 1960-talet ändrades färgen till orangeröd med vit dekorlinje under fönstren. Även denna målning gav motorvagnarna ett smeknamn: Blodkorvar. Den röda färgen behöll tågen till 1990-talet då de två kvarvarande X20-sätten målades om i VL:s vita färgsättning och X21/X22 blev SJ-blå.

Motorvagnen X21-9 levererades till TGOJ 1959 som Yoa 2023 237-238 och omlittererades 1970 till X21. Den övertogs av SMoK genom en deposition i januari 1997 och ankom Falköping i Juli månad samma år i klottrat skick.

Hösten 1997 målades den om i TGOJ:s orange färgsättning. Den återställdes av SMoK till 60/70-talsutseende, med bl a. övergångsgrindar i vagnsändarna och har numera beteckningen X21-9 på sig.

Premiärturen i SMoK tjänst var julbordsresan 1997 som gick till Getå. Första långturen gick i februari 1998 till Jörn för vidare befordran till Jokkmokks marknad.

Första utlandsresan företogs i september 1998 till Narvik(det var inga bekymmer att åka till Norge på den tiden). Därefter har X21:an bl a varit till Bergen maj 2000, Stavanger maj 2001, och har trafikerat det mesta elektrifierade järnvägsnätet i Sverige.

2003 övertogs vagnen helt av oss i SMoK.

Sista resorna i vår tjänst blev en dagischarter till Stenstorp som följdes upp dagen efter av en charter för Borås Lokaltrafik och sista resan till sina nya ägare FSVJ företogs på söndagen den 10 maj.

Därmed avslutades en 18-årig lång era av X21 i SMoK:s tjänst.