Värnamo lokstall

 

Följ det spännande arbetet i lokstallet i Värnamo med att renovera vår senast förvärvade motorvagn, X9. Här kommer löpande publiceras texter och bilder med hur arbetet fortskrider samt information om kommande arbetshelger. Du är varmt välkommen att höra av dig om du har ett intresse av att hjälpa till på något sätt.

SMoK beviljades ett anslag på 200.000 kr från Riksantikvarieämbetet (RAÄ) för renoveringen av X9:an.Motorvagn YBo6 859 tittar ut genom en av lokstallets portar.

Lite vimmelbilder från arbetet med renoveringen av vändskivan

   

   

   

  
   

    

 

Sidan uppdaterades senast 05-06-2016