Tidskriften Motorvagnen

SMoKs medlemstidning heter Motorvagnen och utkommer med fyra nummer per år.

Innehållet handlar om allt som berör motorvagnar, framför allt i Sverige men även i övriga världen. Ofta förekommer historiska reportage, till exempel försvunna banor eller försvunna motorvagnstyper. Det brukar också finnas berättelser om resor förr i tiden, eller bildreportage från våra egna resor. Stående rubriker är bl a motorvagnsnytt, på spåret av idag och bildgåtan.

Motorvagnen nr 3 2021 är som vanligt fullmatad med spännande reportage och nyheter. Ur innehållet denna gång:

  • Banor vi glömt, Kristianstad – Ystad.
  • Sista delen av En resa för 50 år sedan
  • Avskedståg på Bolmenbanan
  • En hundraåring still going strong.
  • En del nyheter som vanligt.

Trevlig läsning!