Tidskriften Motorvagnen

SMoKs medlemstidning heter Motorvagnen och utkommer med fyra nummer per år.

Innehållet handlar om allt som berör motorvagnar, framför allt i Sverige men även i övriga världen. Ofta förekommer historiska reportage, till exempel försvunna banor eller försvunna motorvagnstyper. Det brukar också finnas berättelser om resor förr i tiden, eller bildreportage från våra egna resor. Stående rubriker är bl a motorvagnsnytt, på spåret av idag och bildgåtan.

Motorvagnen nr 1 2022 är som vanligt fullmatad med spännande reportage och nyheter. Ur innehållet denna gång:

  • DVVJ 2021
  • Banor vi glömt: NKlJ
  • Y1-motorvagnarna på Kinnekullebanan
  • Motorvagnsplaceringar 2022
  • Nytt från fordonsavdelningen
  • Historik: YBo7 1144 som sålts på auktion
  • Reseinformation
  • X12 till skrot i Nykroppa

Trevlig läsning!