Förnyat trafiktillstånd

3D-stamp-ok1

Den 17 april 2023 erhöll SMoK sitt nya trafiktillstånd, som gäller i 5 år.

För att kunna erhålla tåglägen (få tidtabeller enligt önskemål) krävs ett trafikeringsavtal med Trafikverket. Detta kunde inte tecknas innan trafiktillståndet var på plats, men har nu tecknats.
SMoK kan således nu planera kommande resor och beställa tidtabeller igen.
I nästan samma omgång skulle SMoK förnya sitt infrastrukturförvaltartillstånd för Värnamo lokstall enligt ett nytt förfarande.
Detta nya tillstånd erhölls under januari månad och gäller som något nytt tillsvidare. Transportstyrelsen kommer att genomföra revisioner även av denna verksamhet.
I ett kommande nummer av Motorvagnen kommer det finnas en artikel som beskriver alla vändor för våra två nya tillstånd