Kallelse till årsmöte 2021-07-02

Judge, law, lawyer and Justice concept with a 3d render of a gavel on a wooden desktop with grey background.

OBS NYTT DATUM!

Ordinarie föreningsstämma (årsmöte) med Svenska Motorvagnsklubben äger rum fredagen den 2 juli 2021 kl 18.00 i lokal Renströmmen, Drottninggatan 1, Norrköping.

Dagordning enligt stadgarna.

Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 31 januari under adress Svenska Motorvagnsklubben, Dotorpsgatan 8, 521 46 Falköping eller

Reservation för ändringar på grund av pandemiläget.