Kallelse till årsmöte 2021-07-02

Judge, law, lawyer and Justice concept with a 3d render of a gavel on a wooden desktop with grey background.

Ordinarie föreningsstämma (årsmöte) med Svenska Motorvagnsklubben äger rum fredagen den 2 juli 2021 kl 18.00 i lokal Renströmmen, Drottninggatan 1, Norrköping.

Dagordning enligt stadgarna.

Styrelsen vill förelägga årsmötet två förslag enligt nedan:

1. Då Svenska Motorvagnsklubbens ekonomi under innevarande pandemi har hamnat i en svacka, vill styrelsen till årsmötet lyfta frågan om att lösa upp “UBF-fonden”, i balansräkningen kallad Ändamål UBF. Detta för att kunna betala hyror och bedriva fordonsverksamhet innan vi kommer igång med reseverksamheten på ett mer normalt sätt.

2. Styrelsens föreslår att ändra föreningens säte från Falköping till Alvesta. Det inne bär att § 7 i föreningens stadgar får lydelsen: ”Styrelsen har sitt säte i Alvesta”. Detta för att bli mer ”lokala” på orten där vi verkar mest. I Alvesta finns klubblokal/arkiv och det är huvudort för klubbens fordonsunderhåll.