Kallelse till årsmöte 26 april

gavel-gc385a062d_1920

Ordinarie föreningsstämma (årsmöte) med Svenska Motorvagnsklubben äger rum fredagen den 26 april 2024 kl 18.30 på Hotel Savoy, Norra Vallgatan 62, Malmö.

Dagordning enligt stadgarna.

Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 31 januari under adress Svenska Motorvagnsklubben, Dotorpsgatan 8, 521 46 Falköping eller