Kallelse till årsmöte

Judge, law, lawyer and Justice concept with a 3d render of a gavel on a wooden desktop with grey background.

Ordinarie föreningsstämma (årsmöte) med Svenska Motorvagnsklubben äger rum fredagen den 21 april 2023 kl 18.00 på Hotel Savoy, Norra Vallgatan 62, Malmö.

Dagordning enligt stadgarna.

Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 31 januari under adress Svenska Motorvagnsklubben, Dotorpsgatan 8, 521 46 Falköping eller