Stockholmsresorna i juli är inställda

tågstrejk

Uppdaterad 2020-06-09

SMoK har beslutat att ställa in resorna till Nynäshamn, Mälaren runt och Sala den 24-26 juli 2020. Vi har tagit detta beslut på grund av att några av besöksmålen har stängt respektive infört kraftiga begränsningar av deltagarantal på grund av Corona. Vi kan därför inte få med det deltagarantal som behövs för att finansiera resorna inklusive de långa framkörningarna till/från Stockholmsområdet. Begränsningar av deltagarantal till vartannat säte hade även behövt göras i våra egna tåg vilket också fick stort negativt ekonomiskt utslag för just dessa resor på grund av de långa framkörningssträckorna från/till Alvesta. Anmälda resenärer är kontaktade.