Viktig information om SMoKs resor med anledning av coronaviruset

coronavirus-4936055_1920

Senast uppdaterad 2020-06-30

Under rådande förhållanden kommer SMoK att vidta vissa åtgärder för att begränsa risken för smittspridning. Vi kommer att begränsa antalet resenärer i varje vagnshalva till hälften av det tillgängliga platsantalet, och det kommer att finnas tillgång till handsprit på toaletterna. Tyvärr innebär detta att vi kan bli tvungna att säga nej till en del av dem som önskar sitta i den främsta vagnshalvan med utsikt framåt. Eftersom trängsel lätt kan uppkomma vid olika fotoarrangemang kommer vi också att dra ner på antalet sådana. Vi kommer också att vidta åtgärder i samband med kaffeserveringen.

Men en del av ansvaret ligger även på dig som resenär. Undvik trängsel vid på- och avstigning, i kaffekön och liknande. Och naturligtvis, om du har symtom stannar du hemma.

Årsmötesresan Örebro
På grund av den rådande situationen med coronavirusets spridning har SMoKs styrelse under torsdagskvällen den 19/3-20 tagit beslut om att skjuta upp årsmötesresan. Vi har för avsikt att genomföra resan under sommaren istället, den 14-16 augusti. Vi för över alla anmälningar till det nya datumet, så om du vill delta då behöver du inte göra någonting.

Eftersom det rådande läget kommer att innebära en påfrestning på föreningens ekonomi i form av uteblivna reseintäkter vill styrelsen vädja till alla att inte begära återbetalning av deltagaravgiften. Om du inte önskar delta i någon av resorna på grund av ovanstående kan beloppet användas som tillgodohavande för andra framtida resor.
Läs mer om resan här

Upptaktsresan Viskadalen
På grund av den rådande situationen med coronavirusets spridning har SMoKs styrelse under onsdagskvällen den 18/3-20 tagit beslut om att skjuta upp upptaktsresan Viskadalen. Vi har för avsikt att genomföra resan under hösten istället, den 17 oktober. Vi för över alla anmälningar till det nya datumet, så om du vill delta då behöver du inte göra någonting.
Läs mer om resan här

Stockholmsresorna
De tre resorna med utgångspunkt Stockholm i juli är inställda.