Viktig information om SMoKs resor med anledning av coronaviruset

rails-3309912_960_720

Senast uppdaterad 2020-03-31

 

Upptaktsresan Viskadalen
På grund av den rådande situationen med coronavirusets spridning har SMoKs styrelse under onsdagskvällen den 18/3-20 tagit beslut om att skjuta upp upptaktsresan Viskadalen. Vi har för avsikt att genomföra resan under hösten istället, den 17 oktober. Vi för över alla anmälningar till det nya datumet, så om du vill delta då behöver du inte göra någonting.
Läs mer om resan här

 

Årsmötesresan Örebro
På grund av den rådande situationen med coronavirusets spridning har SMoKs styrelse under torsdagskvällen den 19/3-20 tagit beslut om att skjuta upp årsmötesresan. Vi har för avsikt att genomföra resan under sommaren istället, den 14-16 augusti. Vi för över alla anmälningar till det nya datumet, så om du vill delta då behöver du inte göra någonting.

Eftersom det rådande läget kommer att innebära en påfrestning på föreningens ekonomi i form av uteblivna reseintäkter vill styrelsen vädja till alla att inte begära återbetalning av deltagaravgiften. Om du inte önskar delta i någon av resorna på grund av ovanstående kan beloppet användas som tillgodohavande för andra framtida resor.
Läs mer om resan här

Stockholmsresorna
De tre resorna med utgångspunkt Stockholm flyttas från maj preliminärt till helgen 24-26 juli.