Årsmöte 2020

Judge, law, lawyer and Justice concept with a 3d render of a gavel on a wooden desktop with grey background.

KALLELSE

Ordinarie föreningsstämma (årsmöte) med Svenska Motorvagnsklubben äger rum lördagen den 15 augusti 2020 kl. 18.00  på First Hotel Örebro, Storgatan 24, Örebro. Observera att mötet har flyttats från april till augusti med anledning av coronapandemin.

Dagordning enligt stadgarna.

Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 31 januari under adress Svenska Motorvagnsklubben, Dotorpsgatan 8, 521 46 Falköping eller 

Välkommen!

Handlingar till årsmötet

Sammanställning resultat 2019

Verksamhetsberättelse 2019