Tidskriften Motorvagnen

SMoKs medlemstidning heter Motorvagnen och utkommer med fyra nummer per år.

 

Innehållet handlar om allt som berör motorvagnar, framför allt i Sverige men även i övriga världen. Ofta förekommer historiska reportage, till exempel försvunna banor eller försvunna motorvagnstyper. Det brukar också finnas berättelser om resor förr i tiden, eller bildreportage från våra egna resor. Stående rubriker är bl a motorvagnsnytt, på spåret av idag och bildgåtan.

Motorvagnen nr 3 2022 är som vanligt fullmatad med spännande reportage och nyheter. Ur innehållet denna gång:

  • Lokstallarna i Alvesta
  • Smalspårsmotorvagnarna YBo5p/YP fyller 70 år
  • Rälsbussbonanza på Anten-Gräfsnäs
  • Århus Letbane
  • Tredje delen om NKlJ
    …och en hel del annat.

Trevlig läsning!