Tidskriften Motorvagnen

SMoKs medlemstidning heter Motorvagnen och utkommer med fyra nummer per år.

Innehållet handlar om allt som berör motorvagnar, framför allt i Sverige men även i övriga världen. Ofta förekommer historiska reportage, till exempel försvunna banor eller försvunna motorvagnstyper. Det brukar också finnas berättelser om resor förr i tiden, eller bildreportage från våra egna resor. Stående rubriker är bl a motorvagnsnytt, på spåret av idag och bildgåtan.

Motorvagnen nr 1 2021 är som vanligt fullmatad med spännande reportage och nyheter. Ur innehållet denna gång:

  • Banor vi glömt: Varberg – Kinnared
  • En resa för 50 år sedan i text och bild. I detta nummer mot Skåne
  • Motorvagnsplaceringar 2021-01-01.
  • Diverse Nyheter
  • Fyra sidor reseinformation.
    …samt en del annat smått och gott!

Trevlig läsning!