Tidskriften Motorvagnen

SMoKs medlemstidning heter Motorvagnen och utkommer med fyra nummer per år.

Innehållet handlar om allt som berör motorvagnar, framför allt i Sverige men även i övriga världen. Ofta förekommer historiska reportage, till exempel försvunna banor eller försvunna motorvagnstyper. Det brukar också finnas berättelser om resor förr i tiden, eller bildreportage från våra egna resor. Stående rubriker är bl a motorvagnsnytt, på spåret av idag och bildgåtan.

Motorvagnen nr 4 2021 är som vanligt fullmatad med spännande reportage och nyheter. Ur innehållet denna gång:

  • Tillkomsten av X10-släktet
  • Från stora Norrlandsresan, referat och teknik
  • Sista sommaren med skarvspår runt Borås
  • Skara Då och Nu
  • En del nyheter som vanligt.

Trevlig läsning!