Sala Silvergruva och arkeologresa Sala-Gysinge – 26 juli

Söndagen den 26 juli anordnar vi en utfärd längs f.d. SGGJ på sträckan Sala – Gysinge och med besök och guidning i Sala silvergruva. Utefter SGGJ kommer vi preliminärt att bl.a. stanna till vid de före detta stationerna i Runhällen, Tärnsjö, där ett ånglok står uppställt, och Gysinge. Den som önskar kan promenera banvallen och över järnvägsbroarna vid Dalälven (ca 3 km), men det går givetvis bra att följa med bussen i stället.

I resans pris (se nedan) ingår visning av gruvan och lunch.

För besöket i gruvan rekommenderas varma kläder och stadiga skor. Temperaturen i gruvan är +2 grader!

Vi lämnar Stockholm C kl 8.08 och gör uppehåll för påstigande i Märsta kl 8.33 samt i Uppsala kl 8.53. I Sala kommer vi att dela upp resenärerna på två grupper, där den ena börjar med bussutfärd längs SGGJ medan den andra besöker Sala silvergruva. Efter lunch vid Sala silvergruva skiftar grupperna.

På grund av banarbeten mellan Jakobsberg och Sundbyberg sker återfärden samma väg med ankomst Uppsala kl 18.05, Märsta kl 18.35 och Stockholm C kl 19.07. Då även Getingmidjan är avstängd för banarbeten kan resenärer mot Syd- och Västsverige för bästa förbindelser lämna resan i Sala och åka med ordinarie tåg avgång klockan 17.04 från Sala via Västerås/Linköping. Dessa resenärer bör då se till att hamna i den grupp som börjar med besök i gruvan för att i god tid vara tillbaka vid Sala station till ordinarie tågs avgång klockan 17.04.

Tiderna är fastställda.

Priser

Resenär

Pris (kr)

Medlem

950

Icke medlem

1050

Medföljande familjemedlem

650

Medföljande barn 7-16 år

375

Anmälan till resan och betalning av deltagaravgiften sker senast 10 juli. Vid överbokning gäller anmälningsdatum som turordning.

SMoK:s resevillkor finns att läsa här

Vid frågor om resan kontakta SMoK Resor på telefon 073 – 944 11 77 eller

Välkommen!

Sidan uppdaterades för 1 vecka sedan
2020-05-22