YBoa6 958

Om YBoa6 958

Vagnen ingår i en serie elmotorvagnar som var tillverkad i sammanlagt 30 exemplar, fördelat på två typer där endast sittinredning skiljer sig åt. Sittinredningen i denna vagn är grupperad med två resp. tre sittplatser om mittgången. Vagntypen har mestadels tjänstgjort i södra Norrland, Dalarna, Värmland, Östergötland/Sörmland och Småland.
YBoa6 958 placerades först i Växjö och omplacerades sommaren 1964 till Bollnäs. Hösten samma år omplacerades vagnen till Norrköping. Sommaren 1971 omplacerades den till Gävle och tidigt 1985 flyttades den till Kristinehamn. Sommaren 1987 slopades vagnen och såldes ganska omgående till Bergslagernas Järnvägssällskap (BJs). Efter att den stått ute i många år var färgen blekt och en ommålning utfördes 2005 i en liknande färgsättning som Säröbanans rälsbussar hade.
Tidigt 2015 köptes vagnen av SMoK då BJs inte skulle ha kvar vagnen.
Vagnen kommer åter att målas om i gul-orange färgsättning i samband med upprustningen.

Teknisk data

Levererad

1955, som YCoa6

Byggd av (korg)

ASJ Arlöv

Byggd av (el)

ASEA Västerås

Axelföljd

2'B'

Antal sittplatser

55 st

Motor

ASEA KJB 65 (230 hk, 170 kW)

Längd

17550 mm

Bredd

3100 mm

Boggieavstånd

10700 mm

Hjulbas i boggie

2000 mm

Hjuldiameter

676 mm

Tjänstevikt

21 ton

Sth

110 km/h

Omlitterering

1956 till YBoa6, 1970 till X16

ATC

nej

Boggiereviderad

nej

Bildgalleri