Almanacka 2021

Motorvagnsalmanackan 2021 är nu under produktion.

Den innehåller som vanligt 14 nostalgiska färgbilder på olika motorvagnstyper och miljöer.

Utkommer under december/januari månad.

Almanackan är gjord av Ingvar Nyström och Eje Larsson

Pris 120 kr.  NU 20 kr Porto tillkommer med 50 kr

Sätt in aktuellt belopp på plusgirokonto 19 33 86 – 0

Glöm ej uppge namn och adress samt e-post

Varmt välkommen med Er beställning!