Säkerhetsstyrningssystem

SMoKs säkerhetsstyrningssystem utgör basen för vår verksamhet och innehåller dokumenten för det regelverk som vi bedriver vår verksamhet efter.

Systemet utvecklades när SMoK förnyade sitt trafiktillstånd 2010. Det granskades och godkändes av Transportstyrelsen, och trädde i kraft 2011-01-01. För några år sedan blev det klart att det så kallade särskilda tillståndet som SMoK använde skulle upphöra med utgången av 2018.

Härefter skulle vi övergå till samma typ av tillstånd som gäller för de kommersiella järnvägsföretagen (licens samt säkerhetsintyg A och B).

Transportstyrelsen besökte oss i maj 2017 för att genomföra en revision och resultatet blev en lista med punkter som vi skulle åtgärda under sommaren. Sedan blev det lite kompletteringar under hösten. I februari 2018 var det klart och vi fick vårt nya tillstånd.

Ett antal av dokumenten som ingår i vårt säkerhetsstyrningssystem visas nedan.

Övergripande

 

SMoKD 30.001 Säkerhetsstyrningssystemet
SMoKD 03 001 Dokumentförteckning 
SMoKD 30.002 Korsreferenslista
SMoKD 30.003 Revision av säkerhetsstyrning
SMoKD 30.004 Avvikelserapport mall 
SMoKD 30.006 CSM Riskhantering 
SMoKD 30.009 CSM Övervakning 

Personal

 

SMoKD 20.100 Trafiksäkerhetstjänst
SMoKD 20.201 Kompetenskrav och utbildning
SMoKD 20.300 Hälsofordringar

Trafik

 

SMoKD 32.001 Operativ arbetsledning
SMoKD 32.003 Hantering av förarbevis och kompletterande intyg
SMoKD 33.001 Trafiksäkerhetsinstruktion
SMoKD 33.003 Förarens regelbok
SMoKD 33.200 Signaler
SMoKD 33.311 Handhavande av fordon
SMoKD 33.312 Bromsföreskrifter
SMoKD 33.313 Bromsprocenttabell L
SMoKD 33.314 Avgångsprocedur
SMoKD 33.315 Tågsättsklargöring
SMoKD 33.316 Bemanning och funktioner
SMoKD 33.317 Olycka och tillbud
SMoKD 33.319 Växling
SMoKD 35.002 Checklistor
SMoKD 35.010 Mall för Besked från operativ arbetsledning
SMoKD 53.001 Checklista resor
SMoKD 73.001 Trafiksäkerhetsinstruktion Värnamo driftplats

Fordon

 

SMoKD 40.002 Verkstad
SMoKD 44.001 Besiktning, funktionskontroll och underhåll av fordon