Bli medlem


Vad vore en förening utan sina medlemmar? Har du järnvägar och det som rullar på dem som hobby? Gillar du att resa?
Är du intresserad av teknik och fordonshistoria? Tveka då inte på att bli medlem i Svenska Motorvagnsklubben redan idag!

Som medlem får du en rad fördelar:

  • Medlemstidningen MOTORVAGNEN – som främjar intresset för motorvagnar. Intressanta reportage och nyheter
    både från Sverige och världen. Den speglar föreningens verksamhet och bjuder på avkopplande läsning.
  • Rabatt på våra resor.
  • Genom ditt medlemskap bidrar du till att vi kan bevara en del av svensk trafikhistoria och hålla den rullande in i framtiden.

Vill du aktivt hjälpa till i föreningen är vi ytterst tacksamma. Vi har alltid ett behov av personer som kan bidra med
sin energi. Vi utlovar många glädjefyllda stunder, en mer meningsfull fritid och ger dig möjligheten att få många spännande erfarenheter. För mer information, hör av dig till styrelsen.

Så här enkelt är det:

 

Vi har ett exklusivt hösterbjudande för september, oktober och november. Du blir medlem i Svenska Motorvagnsklubben för år 2021 och 2022 tillsammans, genom att betala in 400 kr till föreningens plusgirokonto 439 27 37-5. Då får du det gångna årets tidningsnummer så långt de räcker (och vi tror att de räcker).
Du bidrar till underhållet av våra fordon, du får tidningen Motorvagnen, information om resor i förväg, m m.

Vänligen uppge namn, adress och telefonnummer vid inbetalning.
Har Du varit medlem tidigare och vill bli detta igen, så är vi tacksamma om du skriver ordet ”Återinträde” när du
betalar in avgiften; då letar vi fram ditt gamla medlemsnummer.

Rabatter för barn/ungdomar och anhöriga

Barn/ungdomar under 26 år betalar endast 200 kr för 2021 och 2022 tillsammans.

Om det redan finns en fullbetalande medlem i familjen kan man bli anhörigmedlem med eget medlemsnummer, däremot får man dela på tidningen. Detta medlemskap kostar även det 200 kr för 2021 och 2022 tillsammans.

Vid frågor om medlemskap i SMoK kontakta oss på