UDFo15 2004

Om UDFo15 2004

Vagnen har två avdelningar en för postsortering (postkupé) samt en som är godsutrymme. Av denna vagnstyp tillverkade 24 st. fördelat på två serier. Vagntypen har tjänstgjort i stort sätt i hela Sverige. UDFo15 2004 var under hela sin aktiva tid vid SJ placerad i Ystad. Den har bl a tjänstgjort på linjen Kristianstad-Ystad med bemanning för att sortera post och paket. 1967 såldes vagnen till en dansk privatbana på Själland (OHJ) för fortsatt drift. En mindre ombyggnad utfördes genom att en mellanvägg flyttades så att större utrymme erhölls i packrummet för post. Den målades även om i en röd färgsättning med en vit rand. I mitten på 1980-talet vart vagnen övertalig och ställdes av. Som enda kvarvarande ”postsläp” till YBo-motorvagnarna inköptes den 1985 av SMoK.
Vagnen återställdes till svenskt utförande genom att mellanväggen flyttades åter samt den målades om i den klassiska gul-orange färgsättningen i början av 1990-talet.

Teknisk data

Levererad

1956

Byggd av

AB Eksjöverken

Axelföljd

2´ 2´

Längd

17100 mm

Bredd

3100 mm

Boggieavstånd

10250 mm

Hjulbas i boggie

2000 mm

Hjuldiameter

676 mm

Tjänstevikt

14,7 ton

Sth

115 km/h

Boggiereviderad

Ja, 1999 av SMoK (privatfinansierat)

Lastar, resgods

6 ton

Golvyta, post

15 m2

Bildgalleri